РЕЗЮМEдоцент, кандидат педагогічних наук, викладач комп’ютерних наук

Осадча Катерина Петрівна


Дата народження: 23.12.1977
Домашня адреса: 72319, вул. Інтеркультурна, 145/44, Запорізька обл., Мелітополь, Україна
Номер тел..: +380 (68) 374-66-77
E-mail: okp@mdpu.org.ua
Сайт: http://osadcha.mdpu.org.ua, about.me/user1468484940

Особисті дані Заміжня
2 доньки
Загальний досвід 13 років досвіду роботи викладачем комп’ютерних наук,
20 років досвіду роботи у сфері дистанційних технологій та електронного навчання
Член Women Techmakers program (з 2016), Тьюторської асоціації України (з 2017), Онлайн-волонтер програми United Nations Volunteers (UNV) (з 2017), Computer Science Teachers Association (з 2019), координатор філіалу «Дівчата STEM» (з 2019).


Рецензентка наукових досліджень у журналах:
‒ «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology»
‒ «International Conference on Higher Education Advances»
‒ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
‒ Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка
‒ Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»

ORCID iD – 0000-0003-0653-6423
Scopus Author ID – 57198803878
WoS ResearcherID – L-5268-2016
Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=1IdBG2EAAAAJ
Поточний та попередній досвід роботи З 2012 – доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

2012-2015 – директор Центру дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

2010-2011 – старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

2008-2010 – асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

2005-2010 – інженер-програміст Інформаційно-обчислювального центу Мелітопольського державного педагогічного університету

2000-2005 – лаборант кафедри загальної педагогіки Мелітопольського державного педагогічного університету
Освіта 2018-2020 – навчання в магістратурі за спеціальністю 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Філологічний факультет)

2015-2018 – навчання в докторантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2010 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.04 за темою «Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін» (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського)

2007-2008 – Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, економіко-гуманітарний факультет, спеціаліст, спеціальність «Інформатика»

2007 – Мелітопольський державний педагогічний університет, Факультет інформатики та математики, бакалавр прикладної математики

1995-2000 – Мелітопольський державний педагогічний інститут, філологічний факультет, спеціаліст, спеціальність «Українська мова та література»
Професійна кваліфікація - викладач інформатики,
- програміст,
- математик,
- вчитель української мови та літератури, викладач англійської мови та світової літератури
Підвищення кваліфікації та додаткова освіта 2019-2020 – Запорізький Національний університет (підвищення кваліфікації)

2017 – курси Learn English Pathways (Британська Рада)

2016 – Західно-Фінляндський коледж (Свідоцтво про курс англійської мови, Свідоцтво про наукове стажування для освоєння методу проекту в навчальному процесі)

Грудень 2014-жовтень 2015 – Софійський технічний університет, інженерно-педагогічний факультет (стажування)

2012 – сертифікат Microsoft Technology Enriched Instruction

2005 – Школа дистанційного навчання, Академія дистанційної освіти, НДІ українознавства (м.Киев)

2002 – OpenOffice.Org, сертифікат вдячності за активну участь
Професійні обов’язки • проведення лекцій та практичних занять на кафедрі інформатики та кібернетики з таких дисциплін «Інформаційні мережі», «Тестування програмного забезпечення», «Програмне забезпечення для ПК», «Веб-програмування», «Операційні системи та системне програмування», «Основи наукових досліджень», «Сучасні операційні системи», «Вступ до професії програміста», «Комп’ютерні мережі», «Основи Інтернет», «Офісні комп’ютерні технології»
• планування, підготовка та проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, семінарів, консультацій
• оцінювання та здійснення контролю навчальних досягнень студентів
• керівництво науковою роботою студентів
• розробка навчально-методичних матеріалів, у тому числі електронних засобів навчання та дистанційних курсів
• проведення наукових досліджень у галузі інформаційних технологій, програмування та застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
• участь у наукових дослідженнях та проектній діяльності кафедри
• виконання обов’язків відповідального за наукову роботу факультету інформатики і математики та кафедри інформатики і кібернетики
• виконання обов’язків куратора студентської групи
• організацій наукових конференцій, семінарів
• опонування дисертацій
• рецензування наукових публікацій
Володіння мовами Українська (рідна мова)
Англійська (upper-intermediate)
Польська (pre-intermediate)
Російська (вільно)
Навички Загальні навички:
• досконале володіння української та російською мовами
• знання основних засад педагогічної роботи у вищій та середній школі
• володіння сучасними науково-педагогічними та методичними методиками
• вміння складати навчально-методичні матеріали
• значний досвід у навчанні інформаційних технологій
• високі аналітичні, організаційні та дослідницькі навички, а також усні та письмові комунікативні навички
• вміння працювати у команді
• досконале володіння навичками розробки навчальних курсів, включаючи курси дистанційного навчання
• досвід організації та проведення наукових досліджень та участі у освітніх проектах
Технічні навички:
• Системи управління контентом: Moodle, edX, Joomla, DLE, Bitrix, Drupal, Wordpress, PhpNuke
• Веб-технології: HTML, CSS
• Мови програмування : Python і PHP
• Операційні системи: Linux, UNIX, Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
• Програмне забезпечення: Microsoft Office, LibreOffice, Adobe Photoshop, GIMP, CoreDwaw, After Effects, Windows Live Movie Maker, IDE, Unified Modeling Language, системи миттєвих повідомлень, браузери, антивіруси
• Інтернет-сервіси
Основні публікації Osadcha K., Koniukhov S. Implementation of education for sustainable development principles in the training of future software engineers . The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020 E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 166. Article 10035. Access mode : https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610035 (наукометричне)

Osadcha K. P., Symonenko, S.V., Zaitseva, N.V., Osadchyi, V.V., Shmeltser, E.O. Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions. 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. Vol-2547. Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019. P. 37–49. http://www.ceur-ws.org/Vol-2547/paper03.pdf (наукометричне)

Priadko A.O., Osadcha K. P., Kruhlyk V.S., Rakovych V.A. Development of a chatbot for informing students of the schedule . 2nd Student Workshop on Computer Science & Software Engineering. Vol-2546. Kryvyi Rih, November 29, 2019. P. 128-137. http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper08.pdf (наукометричне)

Osadcha K., Chemerys H., Osadchyi V., Kruhlyk V. Increase of the Level of Graphic Competence Future Bachelor in Computer Sciences in the Process of Studying Three-Dimensional Modeling. ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. 2019. Vol. 2393. P. 17–28. http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_378.pdf (наукометричне)

Осадча К. П. Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності : монографія. Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2019. 424 с.

Осадча К. П., Сисоєва С. А. Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання. 2019. № 70 (2). С. 271–284. (наукометричне)

Osadcha K., Osadchyi V., Yeremieiev V. Software for analyzing the probability of collisions of birds with rotors of wind electrical installations . Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2018. Том. 6. Вип. 4. С. 1–18. (наукометричне)

Осадча К.П., Волошинов С.А., Осадчий В.В. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Engineering and Educational Technologies. 2018. 6 (4). С.38–46. (фахове видання, наукометричне)

Осадча К. П., Бабич А. З. Мобільні технології на уроках інформатики : навч.-метод. посіб. Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2018. 88 с.

Osadcha K. P., Osadchyi V. V., Eremeev V. S. The model of intelligence system for the analysis of qualifications frameworks of European countries. International Journal of Computing. 2017. Vol. 16. № 3. С. 133–142. (наукометричне)

Осадча К.П. Ключові моменти державної політики США щодо тьюторства як індустрії додаткових освітніх послуг. Педагогічний дискус. 2016. С. 127–132. (фахове видання, наукометричне)

Осадча К.П., Осадчий В.В. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання. 2015. № 4(48). С.47–57. (наукометричне)

Осадча К. П., Осадчий В. В Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 2.4 : навч.-метод. посібник. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. 396 с.

Осадча К.П Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін. Монографія. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. 276 с.

Осадча К.П Сучасні зарубіжні дослідження дистанційних технологій навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. №6. С.229–235. (фахове видання)

Осадчий В.В., Осадча К.П., Сердюк І.М.. Вступ до спеціальності “програміста”: навч. посіб. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. 296 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Наказ МОНМСУ № 1/11-5623 від 05.07.2011 р.)

Осадча К.П., Сисоєва С.О.. Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми зб. наук. праць. 2010. № 23. С.172-177. (фахове видання)

Осадча К.П., Марчук М.С. Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів. Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». 2017. №4 (147). С. 58-63. (фахове видання)
Патенти та авторські свідоцтва 25.12.2012 – Пат. №75943 Україна. Комп’ютерна система рейтингового оцінювання знань студентів
А.с. 54363 Україна. Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» (програміст)
А.с. 54364 Україна. Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Сучасні операційні системи»
А.с. 56059 Україна. Навчально-методичний посібник «Технології дистанційного навчання. Робота з Moodle 2.4»